Home Tags Yamaha Y15ZR GP Edition

2018 Yamaha Y15ZR GP Edition - Đánh giá xe 2019

Yamaha Y15ZR GP Edition 2018 Ra mắt chốt giá bán2
Yamaha Y15ZR GP Edition 2018 Ra mắt giá bán bao nhiêu  Yamaha Y15ZR GP Edition 2018 ra mắt có gì mới Yamaha đã phát hành phiên bản Yamaha Y15ZR GP Edition 2018 tại thị trường Malaysia, có giá 8.588 RM (48,8 triệu đồng), không bao gồm thuế GST, bảo hiểm, thuế...

Recent Posts