Chính sách bảo mật thông tin

Quy định bảo mật thông tin

Website https://xe1s.com/ là website cập nhật tin tức thị trường và giá xe  nhằm cung cấp các thông tin về Các sự kiện, chương trình chia sẻ kiến thức và trao đổi tọa đàm về lĩnh vực ô tô, xe máy ;
Khách hàng truy cập vào website https://xe1s.com/  sẽ dễ dàng tiếp cận được thông tin về các sự kiện, chương trình khuyến mãi, giá bán tại thị trường xe Việt Nam
Các sự kiện, chương trình chia sẻ kiến thức tại xe1s.com được đăng tải hoặc dẫn nguồn tại các trang tin điện tử Hàng đầu Việt Nam công khai minh bạch, và chính xác đảm bảo quyền lợi của khách hàng xe1s.com
Bằng việc khách hàng truy cập vào website https://xe1s.com/ khách hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử https://xe1s.com/ đang có hiệu lực vào thời điểm khách hàng truy cập. Mọi thông tin của khách hàng đều được tôn trọng và bảo mật.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

  1. Bảo mật thông tin

xe1s.com tôn trọng những thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi hiểu rằng bạn cần biết chúng tôi quản lý những thông tin cá nhân tập hợp được từ Viod.vn như thế nào. Hãy đọc và tìm hiểu về những quy định bảo mật thông tin sau đây.
Việc bạn truy cập, đăng ký, sử dụng xe1s.com có nghĩa rằng bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các điều khoản của bản quy định bảo mật của chúng tôi.

  1. Tập hợp thông tin

  • 2.1. Thông tin cá nhân

xe1s.com  hoàn toàn miễn phí, bạn không cần phải cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân của bạn. xe1s.com  (nếu có) chỉ yêu cầu các thông tin cá nhân của bạn như: tên, email và một số thông tin không bắt buộc khác khi bạn muốn tương tác với một số nội dung trên website. Các thông tin cá nhân này sử dụng để xe1s.com nhận diện và liên hệ với bạn khi cần.
Các thông tin cá nhân có thể được lưu trữ cho đến khi bạn xóa tài khoản. Nhưng chúng tôi có thể phục hồi những thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi về tài khoản của bạn để giải quyết các tranh chấp, thi hành bản thoả thuận người sử dụng, hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của trang website chúng tôi.
2.2. Lịch sử tìm kiếm
xe1s.com sẽ KHÔNG  lưu trữ lịch sử tìm kiếm của bạn trong hệ thống

2.3. Phạm vi, cách thức sử dụng thông tin

Thông thường, chúng tôi sử dụng các thông tin bạn cung cấp chỉ để liên hệ, hồi đáp những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của bạn.
Thông tin cá nhân của bạn sẽ không LƯU TRỮ  nên sẽ không bị chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào

2.4. Bảo đảm an toàn đối với các thông tin thu thập được

Chúng tôi KHÔNG lưu trữ các thông tin cá nhân của khách hàng truy cập Website/đối với các thành Viên đăng ký vào xe1s.com chúng tôi sẽ tuyệt đối bảo mật , và không chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào nếu chưa có sự đồng ý của bạn

  1. Liên kết các Website khác

Nếu bạn nhấn đường liên kết sang Website thứ ba, bao gồm cả trang quảng cáo, bạn sẽ rời trang xe1s.com và sẽ đến trang Web bạn đã chọn. Chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm về sự an toàn hay bất kể những nội dung gì có trong Website đó.

  1. Sửa đổi và xoá thông tin tài khoản

Nếu bạn đăng ký làm thành viên/cộng tác viên  vào xe1s.com Bạn có thể sửa đổi, cập nhật thông tin tài khoản của bạn bất cứ lúc nào
Cho dù, bạn tự xoá các thông tin đó đi nhưng chúng tôi có thể phục hồi những thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi để giải quyết các tranh chấp, thi hành bản thoả thuận người sử dụng, hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của trang website chúng tôi.

  1. Liên hệ, giải quyết khiếu nại

Bất kỳ khi nào bạn cần hỗ trợ, hay có các khiếu nại về chúng tôi hãy gọi đến số hoặc gửi email đến địa chỉ: [email protected]