Thứ Bảy, Tháng Mười 19, 2019
Home Giá xe Giá Xe máy điện Niu 2019

Giá Xe máy điện Niu 2019

    Bảng giá xe máy điện Niu 2019, Xe máy điện Niu N1S,M1S

    (Giá tham khảo thực tế tại đại lý)

    Xe máy điện M1S   30-40 90-100 3-6 28.000.000
    Xe máy điện N1S   30-40 90-100 4-7 35