Home Giá xe Bảng giá xe máy Suzuki 2019

Bảng giá xe máy Suzuki 2019

Bảng giá xe máy Suzuki 2019:giá xe máy Suzuki tháng 3/2019 cập nhật không có diễn biến nào nổi bật khi hầu hết các mẫu xe đều bán ra tương đương, thậm chí thấp hơn giá đề xuất.

Bảng giá xe máy Suzuki tháng 3/2019 mới nhất

Bảng giá xe máy Suzuki tháng 3/2019
(ĐVT: triệu đồng)
Giá xe Raider FI 150
Giá đề xuất
Giá đại lý
Giá xe Raider Fi tiêu chuẩn
48,99
48,99
Raider Fi Đen Mờ
49,99
49,99
Giá xe Suzuki Raider Fi GP
49,19
49,19
Giá xe Raider Fi Yoshimura
49,99
49,99
GD110
Giá đề xuất
Giá đại lý
Giá xe GD110 Đen, Đỏ
28,49
28,49
GD110 Đen mờ
28,99
28,99
GSX-S150
Giá đề xuất
Giá đại lý
Phiên bản Xanh GP, Đen (Vành đỏ)
69,4
69,4
Phiên bản Đen
68,9
68,9
Phiên bản đặc biệt
69,8
69,8
Giá xe suzuki GSX-R150
Giá đề xuất
Giá đại lý
Phiên bản tiêu chuẩn (Xanh GP, Đen)
74,99
74,99
Giá xe Phiên bản đặc biệt
76,9
76,9
GZ 150
Giá đề xuất
Giá đại lý
Giá xe Suzuki Côn tay – 5 số
63,99
63,99
Giá xe AXELO 125
Giá đề xuất
Giá đại lý
Phiên bản tiêu chuẩn
27,79
27,79
Phiên bản Đen Nhám
28,29
28,29
Phiên bản Ecstar
28,29
28,29
IMPULSE 125 FI
Giá đề xuất
Giá đại lý
Phiên bản tiêu chuẩn
31,39
31,39
Phiên bản Đen Nhám
31,99
31,99
Phiên bản Ecstar
31,49
31,49
ADDRESS 110 FI
Giá đề xuất
Giá đại lý
Phiên bản tiêu chuẩn
28,29
28,29
Phiên bản Đen Mờ
28,79
28,79
Phiên bản Ghi Vàng
28,79
28,79
V-STROM 1000
Giá đề xuất
Giá đại lý
Phiên bản tiêu chuẩn
419
419
Giá xe GSX – S1000
Giá đề xuất
Giá đại lý
Phiên bản tiêu chuẩn
399
399
Phiên bản Đen Nhám
402
402
Phiên bản Trắng – Đen
402
402

Giá xe may Suzuki, mới nhất, Suzuki Raider,GSX,V-STROM, ban xe may Suzuki

Recent Posts