Home Giá xe Bảng giá xe Aston Martin 2019

Bảng giá xe Aston Martin 2019

Bảng giá xe Aston Martin 2019

Bảng giá xe Aston Martin 2019 tại Việt Nam

Tại Việt Nam hiên chỉ có 2 mẫu xe được phân phối chính hãng

  • Aston Martin VantaGge

Giá bán Aston Martin Vantage V8 giá bán niêm yết: 14,9 tỷ đồng

  • Aston Martin DB11

Giá bán Aston Martin DB11 V8 Coupe : 15,7 tỷ đồng

Giá xe Aston Martin tại Mỹ

Giá xe Aston Martin Rapide S

  • Aston Martin Rapide S: 208.000 USD

Giá xe Aston Martin Vanquish

Aston Martin Vanquish: 291.000 USD

Giá xe Aston Martin Vantage

  • Aston Martin Vantage V12: 190.000 USD

Giá xe Aston Martin DB9 GT

  • Aston Martin DB9 GT từ 201.000 USD

Giá xe Aston Martin DB11

  • Aston Martin DB11 V8 Coupe : 202.000 USD
  • Aston Martin DB11 V12 Coupe : 220.000 USD
  • Aston Martin DB11 Roadster : 217.000 USD
  • Aston Martin DB11 AMR : 241.000 USD

Recent Posts