Home Giá xe Bảng giá bán xe Harley Davidson 2019

Bảng giá bán xe Harley Davidson 2019

Giá xe Harley Davidson 2019 mới nhất hôm nay 

Giá bán Harley Davidson Dòng SPORTSTER 
XL883L Giá xe SuperLow Vivid Black 350,000,000 đ
XL883N Giá xe Iron 883 Color 379,700,000 đ
XL1200NS Giá xe Iron 1200 Vivid Black 439,500,000 đ
XL1200C Giá xe 1200 Custom Color 459,800,000 đ
XL1200X Giá xe Forty-Eight Vivid Black 469,400,000 đ
XL1200CX Giá xe 1200 RoadsterTM Vivid Black 479,000,000 đ

Giá Harley-Davidson Dòng SOFTAIL

FXBB Giá xe Street Bob Vivid Black 579,100,000 đ
FXLR Giá xe Low Rider Vivid Black 599,200,000 đ
FXFBS Giá xe Fat Bob 114 Vivid Black 679,000,000 đ
FLFBS Giá xe Fat Boy 114 Vivid Black 749,200,000 đ
FXBRS Giá xe Breakout 114 Vivid Black 759,400,000 đ
FLHCS Giá xe Heritage Classic 114 Vivid Black 779,000,000 đ
FXDRS Giá xe FXDR 114 Vivid Black 799,500,000 đ

Harley-Davidson Dòng TOURING

FLHR Giá xe Road King Vivid Black 1,139,100,000 đ
FLHRXS Giá xe Road King Special Vivid Black 1,169,100,000 đ
FLHXS Giá xe Street Glide Special Vivid Black 1,279,100,000 đ
FLTRXS Giá xe Road Glide Special Vivid Black 1,279,100,000 đ
FLHTK Giá xe Ultra Limited Vivid Black 1,449,000,000 đ
FLTRU Giá xe Road Glide Ultra Vivid Black 1,449,000,000 đ

Giá xe Harley-Davidson Dòng CVO – CUSTOM VEHICLE OPERATION

FLHXSE Giá xe CVO Street Glide Custom Two-Tone 1,999,000,000 đ
FLTRXSE Giá xe CVO Road Glide Custom Two-Tone 1,999,000,000 đ
FLHTKSE Giá xe CVO Ultra Limited Custom Two-Tone 2,249,00

Moto harley davidson, giá xe harley davidson, bán xe harley davidson,harley davidson cũ,iron 883,davidson v-rod,street 750,breakout,davidson 1200,superlow 883,fat boy,forty eight,roadster 2019

Recent Posts